Referendum

Referendum is in the air….in Utrecht welluidender dan op het Haagse Binnenhof. Sinds gisteren, althans. Geen meerderheid bleek er te zijn om het nieuwe verdrag over de koers en organisatie van Europa aan de bevolking voor te leggen. Dat is jammer omdat het vorige referendum ontegenzeggelijk, ondanks het ‘nee’, wel fors heeft bijgedragen aan het debat over Europa. Het was meer de knulligheid van de campagne die door voorstanders toen is gevoerd en de slimheid waarmee een SP ertegen ten strijde trok, dat de uitslag negatief was. Maar de bekrompen, behoudende benadering die SP ten aanzien van Europa etaleert vraagt juist om debat. De kans daarop verdwijnt met de streep door het referendum.
Overigens is de tegenstelling wel opvallend. Voor de Haagse SP’ers moet het referendum per se doorgaan, hier in Utrecht wordt elke rem geprobeerd die denkbaar is. Toch gaat het in beide gevallen om voorstellen die door een gemandateerde groep van mensen is gemaakt. In Utrecht zelfs met medewerking en instemming van de SP zelf. Positief is natuurlijk de constatering dat binnen de SP toch ruimte is voor verschillende opvattingen. Begrijpen doe ik het niet.

Published by

Robert

Na lange tijd politiek actief te zijn geweest in Utrecht, een communicatieve en participtierijke omzwerving, ben ik nu bezig bij WIJ 3.0. Daar ging het opzetten van Wijkbedrijf Utrecht aan vooraf. Dar heb ik vanaf 2013 leiding aan gegeven. In 2015 is Wijkbedrijf mee gefuseerd met enkele andere Utrechtse organisaties tot WIJ 3.0. Gezamenlijk kunnen we meer betekenen voor iedereen die op een dood punt in zijn leven is beland, ver van de arbeidsmarkt is afgepakt en wil werken aan re-integratie en maatschappelijk herstel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *