Oogst

Deze week staat in het teken van de bubbeltjeswijn. In vele deciliters wordt hij geschonken op even zo vele nieuwjaarsrecepties. Het zijn goede momenten om in kort tijdsbestek een hoop mensen een goed 2009 te wensen. Via internet gaat dat nog veel makkelijker en met groter rendement. Bij deze dus die wens.
2009 Is het laatste volledige jaar voor ons college van B&W. Doorgaans wordt dat gezien als oogstjaar: na zaaien en wieden moeten de resultaten nu zichtbaar worden. Ik herken daar weinig van als ik kijk naar mijn eigen portefeuille. In de openbare ruimte is al in de voorbije jaren verschrikkelijk veel geld gestoken; wegen en bruggen zijn aangepakt en dit werk gaat ook in 2009 gewoon door. Van een stad met heel veel achterstallig onderhoud komen we langzaam terecht in een stad met matig achterstallig onderhoud. Voor het groen in en om de stad zijn er ook in de afgelopen jaren enkele bergen verzet: een groenstructuurplan, plannen voor parkzone amsterdamrijnkanaal, visie Amelisweerd, aanleg recreatiegebied Ruijgenhoek. En op al die fronten (en meer) staat nog voor 2009 van alles op stapel.
En zo kan ik nog even doorgaan. Wat dus ook de bedoeling is…

Published by

Robert

Na lange tijd politiek actief te zijn geweest in Utrecht, een communicatieve en participtierijke omzwerving, ben ik nu bezig bij WIJ 3.0. Daar ging het opzetten van Wijkbedrijf Utrecht aan vooraf. Dar heb ik vanaf 2013 leiding aan gegeven. In 2015 is Wijkbedrijf mee gefuseerd met enkele andere Utrechtse organisaties tot WIJ 3.0. Gezamenlijk kunnen we meer betekenen voor iedereen die op een dood punt in zijn leven is beland, ver van de arbeidsmarkt is afgepakt en wil werken aan re-integratie en maatschappelijk herstel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *