Participatie

Deze week waren ruim honderd medewerkers van de gemeente verzameld in de oude vergaderzaal van de provinciale staten. De reden van de samenkomst was Participatie van bewoners bij gemeentelijk beleid. Sinds de jaren negentig maakt Utrecht serieus werk van participatie, zij het met wisselende urgentie en bijbehorende budgetten. Voor deze collegeperiode is participatie weer hoog op de bok gezet wat heeft geresulteerd in hernieuwd enthousiasme, nieuwe vergezichten en doelen op papier en nieuwe instrumenten en werkwijzen. Winst is dat in tegenstelling tot voorheen de wens tot participatie echt vanuit de organisatie komt. Niet langer is het een opgelegd ‘moeten’ maar eerder een gewenst ‘willen’. Een gideonsbende van medewerkers heeft bijvoorbeeld het voortouw genomen om door alle diensten heen collega’s te helpen bij het organiseren van bewoners/ondernemers/etc-participatie. Bij StadsOntwikkeling verankeren we participatie in de werkprocessen zodat vanaf het eerste idee af de medewerkers om zich heen gaan kijken over de erfscheiding van de eigen dienst heen.
Merkbare resultaten voor medewerkers en bewoners is uiteraard het doel: bewoners die zich gehoord weten en waardering hebben voor het proces, ideeën die serieus zijn gewogen en besproken, reflectie op opvattingen van medewerkers die stand hebben gehouden in het debat, durf om eigen meningen in te ruilen voor andere. Het resultaat zal, vermoed ik, nooit zijn dat er geen kritiek resteert na de planvorming. Als het plan zelf met meer mensen en in een meer constructieve sfeer is gemaakt is dat volgens mij al grote winst.

Published by

Robert

Na lange tijd politiek actief te zijn geweest in Utrecht, een communicatieve en participtierijke omzwerving, ben ik nu bezig bij WIJ 3.0. Daar ging het opzetten van Wijkbedrijf Utrecht aan vooraf. Dar heb ik vanaf 2013 leiding aan gegeven. In 2015 is Wijkbedrijf mee gefuseerd met enkele andere Utrechtse organisaties tot WIJ 3.0. Gezamenlijk kunnen we meer betekenen voor iedereen die op een dood punt in zijn leven is beland, ver van de arbeidsmarkt is afgepakt en wil werken aan re-integratie en maatschappelijk herstel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *