Anders

Leeuwarden gaat moskeebezoekers aanspreken of ze bij de gemeente willen werken. Zo hoopt men een diverser personeelsbestand te krijgen. Meer diversiteit bij de gemeente willen we ook in Utrecht. Dan moet je niet volstaan met een vacature te plaatsen in een in Nederland verschijnende Turkse krant of op een website die door veel Marokkanen wordt bezocht. De brandweer heeft een mooie aanpak ontwikkeld die vanaf de werving doorgaat tot en met ‘je thuis voelen’. Iets waar het bij de brandweer met lange diensten in het bijzonder op aankomt. Veel steun heeft men aan drie ambassadeurs; drie allochtone brandweermannen die vooral hun achterban vertellen wat het is om te werken bij de brandweer. Dat doen ze op winkelcentra, sportverenigingen én moskeeën.
De aanpak van de brandweer werkt. Er zijn meer medewerkers van een niet-westerse herkomst komen werken en spanningen die daar lang geleden over ontstonden zijn verdwenen.
Met een arbeidsmarkt die voor gemeenten voelbaar krap is en nog krapper zal worden is het van groot belang groepen aan te spreken die voorheen niet gemakkelijk aan de slag gingen bij een (lokale) overheid. Allochtonen en mensen met een functiebeperking zijn belangrijke groepen. Dat betekent anders werven, anders selecteren en anders werkgever zijn. Spannend of dat bij onze gemeente gaat lukken. De brandweer is in ieder geval een licchtend voorbeeld.

Published by

Robert

Na lange tijd politiek actief te zijn geweest in Utrecht, een communicatieve en participtierijke omzwerving, ben ik nu bezig bij WIJ 3.0. Daar ging het opzetten van Wijkbedrijf Utrecht aan vooraf. Dar heb ik vanaf 2013 leiding aan gegeven. In 2015 is Wijkbedrijf mee gefuseerd met enkele andere Utrechtse organisaties tot WIJ 3.0. Gezamenlijk kunnen we meer betekenen voor iedereen die op een dood punt in zijn leven is beland, ver van de arbeidsmarkt is afgepakt en wil werken aan re-integratie en maatschappelijk herstel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *