Sloop

Deze week komt op de valreep in het teken te staan van sloop. Gisteren waren er protesterende Overvechters die geen sloop willen van woningen. Vanmiddag ben ik nauw betrokken bij een symbolische sloophandeling bij Cereol in Oog in Al. Sloop is vaak onontkoombaar om iets nieuws te maken. En dat nieuwe is zelden precies hetzelfde als wat is gesloopt. Plek, vorm, beleving, het is allemaal anders als het weer nieuw is. En de stem van het nieuwe is niet altijd even overtuigend of vertrouwenwekkend. De stem van het oude daarentegen grossiert in duidelijke taal. Een flat is een flat, een fabriek een fabriek. Dat staat, is tastbaar en zichtbaar. En waarvoor het weg moet, wat ervoor in de plaats komt, dat is een roep gevangen in woorden en tekeningen.
De protesterende Overvechters vonden dat de nieuwbouw ten koste zou gaan van het groen in Overvecht. De ministers Verburg en Vogelaar die op bezoek waren spraken juiste warme woorden over het belang van groen. De buitenstaander had al snel kunnen denken dat bewoners en ministers het dus eens waren. Maar over groen is geen zwart wit discussie te voeren. Het gaat niet alleen over meer of minder, over wel of niet. Het gaat ook over kwaliteit, gebruik, zichtbaarheid, functie, soortenrijkdom. Net als bij sloop is ook hier nog veel gevangen in papier en kaartmateriaal.
Hoe oud en nieuw te overbruggen? Met vuurwerk (en champagne) lukt dat aardig met jaarwisselingen. Op andere fronten gaat het vooralsnog wat moeizamer.

Published by

Robert

Na lange tijd politiek actief te zijn geweest in Utrecht, een communicatieve en participtierijke omzwerving, ben ik nu bezig bij WIJ 3.0. Daar ging het opzetten van Wijkbedrijf Utrecht aan vooraf. Dar heb ik vanaf 2013 leiding aan gegeven. In 2015 is Wijkbedrijf mee gefuseerd met enkele andere Utrechtse organisaties tot WIJ 3.0. Gezamenlijk kunnen we meer betekenen voor iedereen die op een dood punt in zijn leven is beland, ver van de arbeidsmarkt is afgepakt en wil werken aan re-integratie en maatschappelijk herstel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *