Koning Slachtoffer

null
Toch nog even door over de winst van Wilders.
Zijn achterban kenmerkt zich niet door breedsprakigheid. De interviews die althans de voorbije week her en der werden afgenomen onder kiezers gaven na enig aandringen nooit meer prijs dan ” Hij zegt tenminste hoe het is.” Me lijkt dat de journaallezer daarmee een betere positie zou hebben, maar allée. Analisten wijzen op problemen die maar voortduren en waar de bestuurspartijen geen oplossing voor bieden. Is nog vrij omfloerst, welke problemen precies? Eén van de geïnterviewde was explicieter en noemde ‘toename islam’ en ‘economische recessie’ (” zij kunnen wel een nieuwe bank kopen en ik niet’) in één adem. Ook de oost-Groningers gooiden het op de recessie. Heeft die dan al tot zo veel meer schrijnende armoede geleid? Vraag ik mij dan af. Is het niet een excuus dat een andere drijfveer maskeert? In de zoektocht naar een antwoord stuitte ik in een boekje van Martin Bril op deze passage:
“Het moderne slachtoffer is vaak nergens meer de dupe van, lat staan dat er een ongeluk aan zijn toestand ten grondslag ligt. Maar des te mondiger is hij geworden. Hij mankeert niets, maar klaagt dat het een aard heeft, en eist verzorging, aandacht, of een regeling die alles beter moet maken, liefst ook geld. Hij staat op zijn rechten zonder te weten wat die inhouden. Het slachtofferschap is een geestestoestand geworden. Er zijn veel meer slachtoffers dan gewonden, geestelijk of anderszins.”
Het is mij duidelijk. Hier ligt een belangrijke drijfveer en daarom doet Wilders zijn uiterste best het ultieme Slachtoffer te zijn. Hij wil Koning Slachtoffer onder de slachtoffers zijn. Is rechtsvervolging dus verkeerd? Nee, maakt niet uit, als het hem niet wordt aangereikt creëeert hij zelf wel momenten om Koning Slachtoffer te zijn. Het zou natuurlijk helpen als al die domme lui zouden stoppen hem bedreigingen te sturen, maar inmiddels is hij los van die bron en heeft hij een goed geoutilleerde keuken om zijn koningschap mee te voeden. Koning Slachtoffer Geert gaat de slachtoffers aller West-Europese landen voorop. Hij wijst ze de weg, die geen weg is natuurlijk, maar dat past bij het slachtoffer-zijn. Geluk is niet voor hem weggelegd, uiteindelijk ook niet met Koning Geert.