Afklokken

De gemeenteraad gisteren duurde een hele dag en stond, eigenlijk verrassend, in het teken van afscheid.
Afscheid van een referendum dat niet heeft gebracht wat door de initiatiefnemers werd verwacht, namelijk positieve betrokkenheid bij het stadsbestuur.
Afscheid van een kandidaat die met de mindere bekendheid ten opzichte van zijn tegenstrever direct een makke van een referendum op personen belichaamde.
Afscheid van Daniƫlle vd Broek die voor de VVD bijna 10 jaar lang een bijzonder raadslid was en haar emotie over dit moment maar moeilijk de baas kon.
De SP nam afscheid van zichzelf. Verlies van een fractiegenoot op organisatorisch gedoe en de inhoud, de inbreng voor de begroting, overlaten aan ‘burgers’ middels een gefilmde bijdrage.
Afscheid van Wouter de Heus als onafhankelijk journalist, immer kritisch op wat ‘het stadhuis’ doet, door prominent op te treden in de SP-film (Heus waar).
Afscheid van de traditie dat algemene beschouwingen lang moeten duren aangezien we om 22.55 konden afklokken.
Maar goed, je moet ook bij tijd en wijle afscheid nemen om opnieuw te beginnen.

Referendum

Referendum is in the air….in Utrecht welluidender dan op het Haagse Binnenhof. Sinds gisteren, althans. Geen meerderheid bleek er te zijn om het nieuwe verdrag over de koers en organisatie van Europa aan de bevolking voor te leggen. Dat is jammer omdat het vorige referendum ontegenzeggelijk, ondanks het ‘nee’, wel fors heeft bijgedragen aan het debat over Europa. Het was meer de knulligheid van de campagne die door voorstanders toen is gevoerd en de slimheid waarmee een SP ertegen ten strijde trok, dat de uitslag negatief was. Maar de bekrompen, behoudende benadering die SP ten aanzien van Europa etaleert vraagt juist om debat. De kans daarop verdwijnt met de streep door het referendum.
Overigens is de tegenstelling wel opvallend. Voor de Haagse SP’ers moet het referendum per se doorgaan, hier in Utrecht wordt elke rem geprobeerd die denkbaar is. Toch gaat het in beide gevallen om voorstellen die door een gemandateerde groep van mensen is gemaakt. In Utrecht zelfs met medewerking en instemming van de SP zelf. Positief is natuurlijk de constatering dat binnen de SP toch ruimte is voor verschillende opvattingen. Begrijpen doe ik het niet.